• گواهینامه

    ISO 9001:2015
  • English
  • Arabic
  • Turkish

علائم خرابی سیستم هیدرولیک :

علائم خرابی سیستم هیدرولیک :
۱- روغن ریزی از هر یک از قسمتها
اگر سطح روغن هیدرولیک در مخزن آن به مرور زمان کم شود، یکی از قطعات زیر نشتی دارند که بسادگی با مشاهده روغن در اطراف آن قابل تشخیص خواهد بود:
i- مخزن یا شیلنکهای هیدرولیک
ii- سوئیچ الکتریکی لوله فشار قوی
iii- پمپ هیدرولیک
iv- شیر هیدرولیک یا جک دو طرفه
۲- ایجاد صدا در هنگام کار کردن درجا

شنیدن صدای غیر عادی از سیستم هیدرولیک شامل موارد زیر است:
i- اگر پمپ هیدرولیک در هنگام کارکردن درجای موتور صدای اضافه تولید کند، به احتمال زیاد پمپ دچار مشکل شده است.
ii- ولی اگر فقط در هنگام فرمان(برقی یا دستی) به طرفین صدای غیرعادی شنیده شود، احتمالا سطح روغن هیدرولیک در مخزن کافی نیست و موارد مربوط به نشت روغن باید بررسی شود. (همچنین احتمال پایین بودن کیفیت روغن هیدرولیک نیز وجود دارد).
iii- اگر در زمان دستور فرمان ، صدایی شبیه به سوت یا جیغ از تسمه هیدرولیک شنیده شود، دو موضوع باید بررسی شود:
۱- فولی تسمه روی میل لنگ معیوب است.
۲- سایز تسمه هیدرولیک مناسب نیست و یا اینکه باید ریگلاژ شود.
۳- سفت شدن فرمان با وجود روشن بودن موتور خودرو
در صورت سفت شدن فرمان با وجود روشن بودن موتور، باید به ترتیب زیر عمل کرد:
۱- ابتدا باید از سالم بودن تسمه هیدرولیک اطمینان حاصل شود.
۲- از کافی بودن سطح روغن هیدرولیک در مخزن آن و رسیدن روغن هیدرولیک به پمپ هیدرولیک اطمینان حاصل شود.
۳- از کیفیت روغن هیدرولیک اطمینان حاصل شود. (اینکه روغنِ مناسب وجود داشته باشد و کارکرد آن بیش از حد نباشد).
i- پمپ هیدرولیک
ii- شیر هیدرلیک فرمان
iii- جک دو طرفه هیدرولیک
iv- در برخی موارد خرابی جعبه فرمان یا یکی از قطعات سیستم تعلیق


عیب‌یابی و رفع عیب‌ :
دقت کنیم که اگر در جایی نشتی وجود دارد، گرفته شود.
این نشتی معمولا از محل اتصال شیلنگ‌ها به جعبه فرمان و پمپ هیدرولیک که در آن نقاط فشار زیادی وجود دارد، اتفاق می‌افتد.
سطح روغن چک شده و اگر زیاد یا کم است، تنظیم شود.
پس لازم است تا اورینگ‌ها تعویض شود که البته از نشانه‌های خراب بودن آنها نیز، صاف شدن لبه گردشان و یا ایجاد ترک‌هایی ‌روی آنهاست.
اگر فرمان همیشه سفت است اشکال از اورینگ‌ها و یا پله‌شدن قطعات روی ماه و ستاره است.
پس اورینگ‌ها را تعویض کرده و ماه و ستاره را نیز اگر مشکلی دارند، با نمونه‌های استوک آنها جایگزین می‌کنیم.