• گواهینامه

    ISO 9001:2015
  • English
  • Arabic
  • Turkish

پمپ پیستونی آکسیال

پمپ پیستونی آکسیال
 

 

مدل

سی سی در یک دور

حداکثر فشار مجاز

لیتر بر حسب یک دقیقه

حداکثر دور مجاز

کیلووات

سایز شافت

وزن

195

32

300

32

1000

18.4

35

24

205

36

300

36

1000

20

35

24

197

45.22

300

45

1000

26

35

24

207

50

250

50

1000

24

35

24

199

58

250

58

1000

28

35

24

209

64

250

64

1000

30

35

24

229

79

250

79

1000

38

35

24