• گواهینامه

    ISO 9001:2015
  • English
  • Arabic
  • Turkish

اخذ نمایندگی بالابرهای پشت کامیونی (TAIL LIFT)

پس از مذاکرات بین شرکت صنعتی توزایران و شرکت بکارهیدرولیک ترکیه مقرر شد شرکت صنعتی توز ایران محصولات شرکت بکارهیدرولیک به بازار ایران معرفی نماید و همچنین شرکت ترکیه ای محصولات و پمپ های هیدرولیک تولیدی شرکت توز ایران را در بازار مصرف ترکیه به فروش برسانند