دليل ذكي لاختيار المضخة

0.00

فشار لازم برای این دبی بیش از ظرفیت پمپ پیستونی است! آیا از اعداد وارد شده خود اطمینان دارید؟

از این لیتراژ به بعد پمپ ها دوبل یا چند طبقه میتواند باشد

خانهدرباره ماتماس با ما