پمپ هاي رادیال 7 پیستون کوچک

Model CM3/REV P.MAX
(bar)
Q NOM

(1/min)

R.P.M

Max

Max drive power

(Kw)

Shaft size

(mm)

Weight

(Kg)

PR 210 14.5 450 21 1450 18 24 20
PR 270 19.0 450 27 1450 24 24 20
PR 320 22.2 450 32 1450 28 24 20

پمپ هیدرولیک

خانهدرباره ماتماس با ما