پمپ هاي رادیال 3 پیستون بزرگ

Model CM3/REV P.MAX
(bar)
Q NOM

(1/min)

R.P.M

Max

Max drive power

(Kw)

Shaft size

(mm)

Weight

(Kg)

PR 305 6.89 400 10 1450 7.5 30 35
PR 308 11.72 400 17 1450 13 30 35
PR 310 14.48 400 21 1450 16 30 35

پمپ هیدرولیک

خانهدرباره ماتماس با ما