• گواهینامه

    ISO 9001:2015
  • English
  • Arabic
  • Turkish

پمپ 3 پیستون بزرگ

مدل

سی سی در یک دور

حداکثر فشار مجاز لیتر بر حسب یک دقیقه حداکثر دور مجاز

کیلووات

سایز شافت

وزن

PR 305

6.89

400

10

1450

7.5

30

35

PR 308

11.72

400

17

1450

13

30

35

PR 310

14.48

400

21

1450

16

30

35