• گواهینامه

    ISO 9001:2015
  • English
  • Arabic
  • Turkish

پمپ 5 پیستون بزرگ


مدل

سی سی در یک دور

حداکثر فشار لیتر بر حسب یک دقیقه حداکثر دور مجاز

کیلووات

سایز شافت

وزن

PR 508

19.32

350

28

1450

18

30

 
40

PR 510

24.14

350

35

1450

23

30
40

PR 512

29.00

350

42

1450

28

30
40

PR 514

33.10

350

48

1450

32

30
40