• گواهینامه

    ISO 9001:2015
  • English
  • Arabic
  • Turkish

پمپ 7 پیستون کوچک

مدل

 

سی سی
در یک دور

 

حداکثر فشار مجاز


 

لیتر بر حسب یک دقیقه


حداکثردور مجاز


 

کیلووات


 

سایزشافت

وزن

PR 210

14.5

450

21

1450

18

24

20

PR 270

19.0

450

27

1450

24

24

20

PR 320

22.2

450

32

1450

28

24

20