• گواهینامه

    ISO 9001:2015
  • English
  • Arabic
  • Turkish

شیر فشارشکن

شیر فشارشکن
 

حداکثر فشار مجاز

مدل

350

PC-RV3/4

شیر فشارشکن 4/3 سرراهی

350

PC-RV1/2

شیر فشارشکن 2/1 سرراهی

1000

PC-RV1/4

شیر فشار شکن 4/1 مکانیکی
(مناسب تا 10 لیتر در دقیقه)

   

امکان تهیه تمامی پمپ‌های پیستونی با فشارشکن سرخود وجود دارد.