پمپ هاي رادیال 5 پیستون بزرگ

Model CM3/REV P.MAX
(bar)
Q NOM

(1/min)

R.P.M

Max

Max drive power

(Kw)

Shaft size

(mm)

Weight

(Kg)

PR 508 19.32 350 28 1450 18 34 40
PR 510 24.14 350 35 1450 23 34 40
PR 512 29.00 350 42 1450 28 34 40
PR 514 33.10 350 48 1450 32 34 40

پمپ هیدرولیک

خانهدرباره ماتماس با ما