• گواهینامه

    ISO 9001:2015
  • English
  • Arabic
  • Turkish

سیلندر هیدرولیک فشار قوی

براساس جدول پایین، شما می‌توانید نوع سیلندر موردنیاز خود را سفارش دهید.

از شماره 1 تا 7 را طبق توضیحات پر کرده و به شناسنامه سیلندر می‌رسید.
 

 

 

 

 

پمپ پیستونی آکسیال

مدل

سی سی در یک دور

حداکثر فشار مجاز

لیتر بر حسب یک دقیقه

حداکثر دور مجاز

کیلووات

سایز شافت

وزن

195

32

300

32

1000

18.4

35

24

205

36

300

36

1000

20

35

24

197

45.22

300

45

1000

26

35

24

207

50

250

50

1000

24

35

24

199

58

250

58

1000

28

35

24

209

64

250

64

1000

30

35

24

229

79

250

79

1000

38

35

24


سیلندر هیدرولیک فشار قوی

سیلندر هیدرولیک فشار قوی
 

 

 

 

 
 

 

 
 

شیر فشارشکن

شیر فشارشکن
 

حداکثر فشار مجاز

مدل

350

PC-RV3/4

شیر فشارشکن 4/3 سرراهی

350

PC-RV1/2

شیر فشارشکن 2/1 سرراهی

1000

PC-RV1/4

شیر فشار شکن 4/1 مکانیکی
(مناسب تا 10 لیتر در دقیقه)

   

امکان تهیه تمامی پمپ‌های پیستونی با فشارشکن سرخود وجود دارد.

 

 


 
 

پمپ پیستونی آکسیال

پمپ پیستونی آکسیال
 

 

مدل

سی سی در یک دور

حداکثر فشار مجاز

لیتر بر حسب یک دقیقه

حداکثر دور مجاز

کیلووات

سایز شافت

وزن

195

32

300

32

1000

18.4

35

24

205

36

300

36

1000

20

35

24

197

45.22

300

45

1000

26

35

24

207

50

250

50

1000

24

35

24

199

58

250

58

1000

28

35

24

209

64

250

64

1000

30

35

24

229

79

250

79

1000

38

35

24

    

 

 

 

 


 

پمپ هیدرولیک رادیال 21 لیتر 400 بار فشار

پمپ هیدرولیک پیستونی فشار قوی طرح 3 پیستون بزرگ دارای ظرفیت 21 لیتر  با دور 1450 در دقیقه می باشد و حداکثر فشار مجاز این مدل پمپ ها 400 بار دائمی است. از ویژگی این پمپ ها صدای کم بوده و روغن را نیز کمتر داغ می کند.
 
 
*شما می توانید برای ملاحظه سایر پمپ های تولیدی این شرکت که دارای لیتراژهای متنوع می باشند، به منوی محصولات مراجعه فرمائید.
وزن

سایز شافت

K.W*

حداکثر دور یک دقیقه

لیتر در یک دقیقه

حداکثر فشار مجاز BAR

سی سی در یک دور

مدل

35

30

16

1450

21

400

14.48

PR305


راهنمای بهره برداری
1.      سطح روغن هیدرولیک همیشه باید بالاتر از سطح پمپ باشد.
2.      قبل از اتصال لوله فشار به سیستم، چند لحظه پمپ را استارت نمایید تا هوای داخل پمپ کاملا تخلیه شود.
3.      شافت پمپ می تواند در دو جهت (چپگرد و راستگرد) بچرخد.
4.      فیلتر مناسب در مدار برگشت روغن به تانک با منفذ 20 میکرون نصب شود و هر 500 ساعت کاری تمیز شود.
5.      فیلتر مناسب با منفذ 125 میکرون در سر لوله مکش در داخل تانک نصب شود و هر 500 ساعت کار تمیز شود.
6.      فیلتر هوا روی درب تانک نصب شود و هر 200 ساعت کار تمیز شود.
7.      درب تانک کاملا آببندی شود تا از نفوذ گرد و خاک و آلودگی جلوگیری گردد.
8.      قطر داخل لوله مکش روغن یک سایز از قطر ورودی پمپ بزرگتر باشد.
9.      در صورت مشاهده هر نوع ارتعاش و صدای غیر عادی در پمپ از ادامه کار خودداری شود.
10.  نوع روغن: از روغن هیدرولیک با دمای متوسط 55 درجه استفاده شود.

 

پمپ هیدرولیک رادیال 0/7 لیتر 600 بار فشار

پمپ هیدرولیک پیستونی فشار قوی طرح 3 پیستون کوچک دارای ظرفیت 0.7 لیتر  با دور 1450 در دقیقه می باشد و حداکثر فشار مجاز این مدل پمپ ها 600بار دائمی است. از ویژگی این پمپ ها صدای کم بوده و روغن را نیز کمتر داغ می کند.
 

 
*شما می توانید برای ملاحظه سایر پمپ های تولیدی این شرکت که دارای لیتراژهای متنوع می باشند، به منوی محصولات مراجعه فرمائید.
 
وزن

سایز شافت

K.W*

حداکثر دور یک دقیقه

لیتر در یک دقیقه

حداکثر فشار مجاز BAR

سی سی در یک دور

مدل

12.6

17

0.8

1450

0.7

600

0.5

PR 7

راهنمای بهره برداری
1.      سطح روغن هیدرولیک همیشه باید بالاتر از سطح پمپ باشد.
2.      قبل از اتصال لوله فشار به سیستم، چند لحظه پمپ را استارت نمایید تا هوای داخل پمپ کاملا تخلیه شود.
3.      شافت پمپ می تواند در دو جهت (چپگرد و راستگرد) بچرخد.
4.      فیلتر مناسب در مدار برگشت روغن به تانک با منفذ 20 میکرون نصب شود و هر 500 ساعت کاری تمیز شود.
5.      فیلتر مناسب با منفذ 125 میکرون در سر لوله مکش در داخل تانک نصب شود و هر 500 ساعت کار تمیز شود.
6.      فیلتر هوا روی درب تانک نصب شود و هر 200 ساعت کار تمیز شود.
7.      درب تانک کاملا آببندی شود تا از نفوذ گرد و خاک و آلودگی جلوگیری گردد.
8.      قطر داخل لوله مکش روغن یک سایز از قطر ورودی پمپ بزرگتر باشد.
9.      در صورت مشاهده هر نوع ارتعاش و صدای غیر عادی در پمپ از ادامه کار خودداری شود.
10.  نوع روغن: از روغن هیدرولیک با دمای متوسط 55 درجه استفاده شود.
 
 
 
قابل کوپل

 
 
 
 
قابل کوپل
 
 
 
 

ادامه

پمپ هیدرولیک رادیال 1.5 لیتر 800 بار فشار

 
پمپ هیدرولیک پیستونی فشار قوی طرح 3 پیستون کوچک دارای ظرفیت 1.5 لیتر  با دور 1450 در دقیقه می باشد و حداکثر فشار مجاز این مدل پمپ ها 800بار دائمی است. از ویژگی این پمپ ها صدای کم بوده و روغن را نیز کمتر داغ می کند.
 
 
*شما می توانید برای ملاحظه سایر پمپ های تولیدی این شرکت که دارای لیتراژهای متنوع می باشند، به منوی محصولات مراجعه فرمائید.
 
وزن

سایز شافت

K.W*

حداکثر دور یک دقیقه

لیتر در یک دقیقه

حداکثر فشار مجاز BAR

سی سی در یک دور

مدل

12.6

17

2.2

1450

1.5

800

1.08

PR15

 راهنمای بهره برداری
1.      سطح روغن هیدرولیک همیشه باید بالاتر از سطح پمپ باشد.
2.      قبل از اتصال لوله فشار به سیستم، چند لحظه پمپ را استارت نمایید تا هوای داخل پمپ کاملا تخلیه شود.
3.      شافت پمپ می تواند در دو جهت (چپگرد و راستگرد) بچرخد.
4.      فیلتر مناسب در مدار برگشت روغن به تانک با منفذ 20 میکرون نصب شود و هر 500 ساعت کاری تمیز شود.
5.      فیلتر مناسب با منفذ 125 میکرون در سر لوله مکش در داخل تانک نصب شود و هر 500 ساعت کار تمیز شود.
6.      فیلتر هوا روی درب تانک نصب شود و هر 200 ساعت کار تمیز شود.
7.      درب تانک کاملا آببندی شود تا از نفوذ گرد و خاک و آلودگی جلوگیری گردد.
8.      قطر داخل لوله مکش روغن یک سایز از قطر ورودی پمپ بزرگتر باشد.
9.      در صورت مشاهده هر نوع ارتعاش و صدای غیر عادی در پمپ از ادامه کار خودداری شود.
10.  نوع روغن: از روغن هیدرولیک با دمای متوسط 55 درجه استفاده شود.
 
 
 
 


ادامه

دوبـــــل هـــا

 

این مدل پمپ ها از دو عدد پمپ هیدرولیک پیستونی تشکیل شده و طبق جدول زیر و بر حسب نیاز مصرف کننده تولید و مونتاژ می گردد.

 
*شما می توانید برای ملاحظه سایر پمپ های تولیدی این شرکت که دارای لیتراژهای متنوع می باشند، به منوی محصولات مراجعه فرمائید.
 

 

DPR 1-3, 1-5, 1-7, 8, 10, 12, 14,14Ex

وزن یک طبقه

سایز شافت

کیلووات

حداکثر دور مجاز

لیتر بر حسب 1دقیقه

حداکثر فشار مجاز

سی سی در یک دور

مدل

12.6

17

2.3

1450

1.5

800

1.08

PR 15

12.6

17

2.8

1450

2.5

600

1.8

PR 25

12.6

17

5.7

1450

5

600

3.6

PR 50

12.6

17

8.6

1450

7.5

600

5.4

PR 75

15

22

9

1450

10

500

7

PR 100

15

22

12

1450

13

500

9

PR 130

15

22

14

1450

16

450

11

PR 160

20

24

18

1450

21

450

14.5

PR 230

20

24

24

1450

27

450

19.0

PR 270

20

24

28

1450

32

450

22.2

PR 320

تیپ بزرگ

35

30

7.5

1450

10

400

6.89

PR 305

35

30

13

1450

17

400

11.72

PR 308

35

30

16

1450

21

400

14.48

PR 310

40

30

18

1450

28

350

19.32

PR508

40

30

23

1450

35

350

24.14

PR 510

40

30

28

1450

42

350

29.00

PR 512

40

30

32

1450

48

350

33.10

PR 514

44

34

40

1450

60

350

41.4

PR 712

44

34

47

1450

70

350

48.27

PR 714

44

34

41.8

1450

87

250

60

PR 714Ex


 

راهنمای بهره برداری
1.      سطح روغن هیدرولیک همیشه باید بالاتر از سطح پمپ باشد.
2.      قبل از اتصال لوله فشار به سیستم، چند لحظه پمپ را استارت نمایید تا هوای داخل پمپ کاملا تخلیه شود.
3.      شافت پمپ می تواند در دو جهت (چپگرد و راستگرد) بچرخد.
4.      فیلتر مناسب در مدار برگشت روغن به تانک با منفذ 20 میکرون نصب شود و هر 500 ساعت کاری تمیز شود.
5.      فیلتر مناسب با منفذ 125 میکرون در سر لوله مکش در داخل تانک نصب شود و هر 500 ساعت کار تمیز شود.
6.      فیلتر هوا روی درب تانک نصب شود و هر 200 ساعت کار تمیز شود.
7.      درب تانک کاملا آببندی شود تا از نفوذ گرد و خاک و آلودگی جلوگیری گردد.
8.      قطر داخل لوله مکش روغن یک سایز از قطر ورودی پمپ بزرگتر باشد.
9.      در صورت مشاهده هر نوع ارتعاش و صدای غیر عادی در پمپ از ادامه کار خودداری شود.
10.  نوع روغن: از روغن هیدرولیک با دمای متوسط 55 درجه استفاده شود.
11.  در پمپ های دوبل لوله مکش روغن برای هر طبقه از لوله مستقل استفاده شود.
 

 

 

 

 

 

 


ادامه