• گواهینامه

    ISO 9001:2015

دعوت به بازدید از نمایشگاه

دعوت به بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

 

زمان برگزاری: 21 لغایت 24 مهر ماه 1397

 

محل بازدید: محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران ، فضای باز ، روبروی سالن 35 ، غرفهء توز ایران