• گواهینامه

    ISO 9001:2015

پمپ هیدرولیک رادیال 70 لیتر 350 بار فشار

مپ هیدرولیک پیستونی فشار قوی طرح 7 پیستون بزرگ با ظرفیت 70 لیتر  با دور 1450 در دقیقه. حداکثر فشار این مدل پمپ ها 350 بار می باشد. از ویژگی این پمپ ها صدای کم و روغن را نیز کمتر داغ می کند.

 
وزن

سایز شافت

K.W*

حداکثر دور یک دقیقه

لیتر در یک دقیقه

حداکثر فشار مجاز BAR

سی سی در یک دور

مدل

44

34

47

1450

70

350

48.27

PR714